Skip to main content
Traffic Wales information line 0300 123 1213
The Welsh Government's
traffic information service

A470 Pont Ffordd Penlan, Aberhonddu - Ailosod y Rhwystrau Diogelwch

Share

Lle a Pham?

Goleuadau traffig dros dro a chau'r lôn ar y Gerbydlon 2+1 ar yr A470 ym Mhont Ffordd Penlan, Aberhonddu, gweithredu hynny fel sy'n ofynnol gan y Contractwr, i sicrhau bod amgylchedd gweithio diogel yn cael ei gynnal i weithwyr sy'n gosod Rhwystr Diogelwch newydd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Ni fydd angen unrhyw wyriadau. Bydd y goleuadau traffig yn parhau dros nos.

Rhaglen cyfyngiadau rheoli traffig

Gwaith yn dechrau ddydd Llun 17 Mehefin 2019 am oddeutu 4 wythnos.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Call the Traffic Wales information line
0300 123 1213
Contact us